Transport w ściśle określonej temperaturze

Istnieją pewne rodzaje towarów, które należy transportować wyłącznie w ściśle określonej temperaturze. Musi ona być zachowa przez cały okres przewozu – niezależnie od tego, czy trwa on kilka godzin, czy też kilka dni. Często wymagane jest także okazanie po dostarczeniu towaru odpowiedniego wydruku z urządzenia, które zamontowano w samochodzie dostawczym w celu ciągłej rejestracji temperatury. Takiego specjalistycznego przewozu wymagają zwłaszcza artykuły spożywcze, niektóre rodzaje chemii, a także produkty medyczne i farmaceutyczne, które w wyniku zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury mogą utracić właściwości, w wyniku czego istnieje ryzyko, iż całkowicie utracą przydatność do użycia lub nawet zaczną stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Transport w temperaturze kontrolowanej podlega regulacji prawnej. Ustawa o transporcie drogowym zawiera warunki, w jakich produkty wymagające specjalistycznego przewozu powinny być dostarczane do konsumentów. Określają one między innymi warunki pomiarów izotermicznych oraz wymaganych kontroli. Na ich podstawie określa się także temperatury, w jakich musi być przechowywana w trakcie przewozu żywność głęboko zamrożona. Zgodnie z obowiązującymi w prawie transportowym przepisami agregat zamontowany w samochodzie dostawczym powinien zapewniać optymalną dla przewożonego towaru temperaturę wewnątrz nadwozia.

Samochód dopuszczony do transportu w określonych warunkach termicznych powinien posiadać dokument urzędowy stanowiący jednocześnie pozwolenie na świadczenie tego typu usług.

Autor: transport ADR

Related posts